Trang chủ

Bản tin nội bộ

Dược Kim Long - Chung sức & Sáng tạo
Dược Kim Long - Chung sức & Sáng tạo 18-07-2016, 1:43 pm

Bên bãi biển Trà Cổ với cảnh quan nên thơ và hấp dẫn “Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước” thêm vào đó là chút nắng biển, gió biển điểm thêm lất phất vị mưa của biển, Dược Kim Long đã có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời với vùng đất địa đầu Tổ Quốc.