Trang chủ

Tin tức - sự kiện

Tin tức nổi bật

Phát động phong trào thể thao - Nâng cao sức khỏe
Phát động phong trào thể thao - Nâng cao sức khỏe 26-06-2018, 2:42 pm

Nhằm nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng sự gắn kết giữa các cá nhân và phòng ban trong công ty, ngày 25/06/2018, BGĐ và BCH Công đoàn Dược Kim Long chính thức phát động Phong trào thể thao - Nâng cao sức khỏe, Cuộc thi Chống đẩy - Dược Kim Long lần thứ nhất

Back 1 2 3 4 5 6 7 8

Tin tức nổi bật