Trang chủ

Môi trường

Tin tức nổi bật

Môi trường làm việc tại Dược Kim Long
Môi trường làm việc tại Dược Kim Long 26-05-2015, 9:37 am

Dược Kim Long là một công ty có môi trường làm việc hết sức năng động và chuyên nghiệp. Với môi trường làm việc mở và tương đối linh hoạt. Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho nhân viên phát triển kỹ năng, khả năng tư duy sáng tạo của mình

Tin tức nổi bật